Skjema og filer for våre ansatte og oppdragsgivere:

 

Timelisten danner grunnlag for lønn og fakturering.

Lastes ned, skrives ut, timer føres på, godkjennes og signeres av den ansatte 
og leder. Sendes oss på mail eller pr. post.